برندینگ و ریبرندینگ

تغییر نام تجاری یا ریبرندینگ Rebranding استراتژی­ محبوبی است که می تواند مانند موتور جت، مسیر رشد تجارت یا سازمان را احیا نماید. یک شرکت بنا بردلایل متفاوتی میتواند اقدام به تغییر نام تجاری یا همان rebranding نماید. مثلا هنگامی که برندی توسط برند دیگری خریداری می شود (ادغام دو برند) و یا زمانیکه برندی بازار هدفش را کاملا تغییر میدهد تغییر نام تجاری یا همان ریبرندینگ می تواند استراتژی مناسبی باشد.
امروزه، شرکت­ ها، سازمان­ های خیریه، دانشگاه ها و تیم ­های ورزشی حرفه ای به صورت قابل توجهی اعلام میکنند که به منظور ارتقای برندشان، در حال تغییر نام تجاری خود یا حداقل تغییر هویت بصری هستند. به هر دلیلی که برند تصمیم به تغییر نام تجاری خود بگیرد سوال اساسی و مهم، آن است که برندها باید این فرآیند را چگونه انجام دهند تا به نتیجه دلخواه خود از این تغییر دست یابند.

موضوع: