طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی

بازاریابی BTL ، ATL و TTL

بازاریابی بالای خط ، زیر خط و روی خط سه نوع استراتژی بازاریابی یا تبلیغات هستند که توسط شرکتهای تبلیغاتی و بازاریابی سالهاست که مورد استفاده قرار میگیرند.
بازاریابی ATL یا above the line به بازاریابی بالای خط و بازاریابی BTL یا below the line به بازاریابی زیر خط معروف است. بازاریابی TTL یا through the line نیز به بازاریابی روی خط معروف است.

اصطلاح ‹‹‌ خط ›› که مبنای این دو نوع بازاریابی یا شیوه تبلیغاتی قرار گرفته است، از دفاتر حساب­داری هزینه های تبلیغاتی شرکت­ها در قرارداد با کمپین­ های تبلیغاتی بوجود آمده است.رسانه های تبلیغاتی حساب­های مربوط به رسانه­ های سودده مانند تلویزیون و رادیو و غیره را در اسناد خود بالای خط می­ نوشتند و حساب مربوط به رسانه ­های کم سود مانند بروشور، سمپلینگ و غیره را در زیر آن خط یادداشت می­ کردند. به این ترتیب رسانه‌های انبوه به عنوان ATL و ابزارهای تبلیغاتی محدود با مخاطب مشخص به‌عنوان BTL شناخته شدند. وبسایت، شبکه های اجتماعی و رویدادهای فروش نیز بعنوان ابزار بازاریابی و تبلیغات روی خط مورد استفاده قرار میگیرند.در واقع بازاریابی روی خط تلفیقی از ATL و BTL است.

موضوع: