تحقیقات بازاریابی

تحقیق بازار کلاً دربارۀ درک از بازار هدف است. تحقیق بازار پژوهشی نظام‌مند است که در آن افراد حرفه‌ای اطلاعاتی دربارۀ اندازه و ماهیت رقابت، سیاست‌های دولت، مشتریان هدف و… جمع‌آوری می‌کنند و درنهایت به تجزیه‌و‌تحلیل آن‌ها می‌پردازند. مدیران ارشد شرکت‌ها، همواره علاقه‌ دارند تحقیقات دربارۀ بازار را به جایی ببرند که محصولات کارخانه در آنجا به‌فروش می‌رسد. این تحقیقات برای جمع‌آوری اطلاعات دربارۀ نیازهای مشتری، گروه‌بندی آن‌ها، قدرت خریدشان، علاقه‌مندی‌هایشان، چیزهایی که به آن علاقه‌ ندارند و ادراک آن‌ها از محصولات و خدمات شرکت انجام می‌شود. تمرکز تحقیقات همواره روی آیندۀ مشتری و بازار است؛ جایی که محصولات معرفی یا فروخته می‌شوند.

تحقیقات بازاریابی

همان‌گونه‌که از نامش مشخص است، تحقیقات بازاریابی دربارۀ درک منظرهای متنوع بازاریابی است. هدف این زمینه (تحقیقات بازاریابی، مترجم) افزودن بر دانش مدیریت دربارۀ تکنیک‌های مختلف بازاریابی و تأثیرات آن است. تحقیقات بازاریابی می‌تواند دربارۀ تبلیغات، فروش، رقبا، کانال‌های فروش و نظایر آن باشد. دستیابی به بینش دربارۀ تکنیک‌های متنوع تبلیغات و تأثیراتش سازمان را قادر می‌سازد تا دربارۀ مؤثرترین آمیزۀ استراتژی تبلیغاتی تصمیم بگیرد. به‌طور مشابه تجزیه‌و‌تحلیل رقابت به شرکت اجازه می‌دهد که با نوعی استراتژی، در سطح اول رقابت یا در مسیر آن بماند.

موضوع: