برنامه ریزی

هدف از برنامه ریزی رسانه تبلیغاتی، اطمینان از دیده شدن آگهی‌ها در زمان و موقعیت مناسب است. بیشترین بخش بودجه شما (بیشتر از تمام مخارج تبلیغاتی برای ساخت، تولید، تحقیق و …) صرف خرید رسانه می‌شود. به همین دلیل در مورد برنامه ریزی رسانه تبلیغاتی باید اطلاعات کافی داشته باشید. برنامه رسانه راهنمای یکسری تصمیم‌گیری هاست که مشخص می‌کند در چه رسانه ای تبلیغات انجام شود تا اکثریت مردمی که آن را می‌بینند و می‌شنوند، نسبت به آن واکنش نشان دهند. امروزه تصمیم گیری‌ها در محیط رسانه هایی انجام می‌شود که رشد سریعی داشته و پیچیده هستند.
رسانه ها ۲۴ ساعته کار می‌کنند و منبع اصلی خبر، اطلاعات و سرگرمی مشتریان هستند. مردم جلوی برنامه های تلویزیونی خوابشان می‌برد. روزنامه ها همه‌جاها حضور دارند و برای هرگونه علاقه، سلیقه و درخواستی، مجلات و روزنامه های بسیاری وجود دارد. بیلبوردها همه‌جا هستند و حتی در بعضی جاها به شکل هنری نصب‌شده‌اند. مردم از پست مستقیم اشباع‌شده‌اند و امروزه رقبا زمان بیشتری را در اینترنت، گوگل، بلاگ و تویت کردن صرف می‌کنند و ما در مسیر شاخه اجتماعی جدید رو به رشدی قرار داریم.

موضوع: